İndirim !!!: 30.07.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere daha önce bizden her hangi bir alanda eğitim alanlara uzaktan baş denetçi eğitimlerinde % 20 indirim yapılacaktır. 

Eğitim Genel Kuralları

1. Baş denetçi eğitimleri beş ile yirmi gün arasında tamamlamalıdır, yirminci günün sonunda eğitim otomatik olarak kapanacaktır.
2. Temel ve iç denetçi eğitimleri beş ile on gün arasında tamamlamalıdır, onuncu günün sonunda eğitim otomatik olarak kapanacaktır.
3. Eğitime, akış sırasına göre devam edilebilmesi için her bir konu ve alıştırmya bir önceki konu veya alıştırma tamamlanması ön koşul olarak konulmuştur. İlk alıştırmayı tamamlamadan devam eden konuya, devam eden konuyu tamamlamadan devam eden alıştırmaya giremezsiniz.
4. Eğitimde bulunan en son alıştırma tamamlandıktan sonra istediğiniz zaman sınava şifresiz olarak girebilirsiniz.

Eğitime erişim
Internet olan her yerden bilgisayar, tablet veya cep telefonu ile eğitime erişebilirisiniz. Mobil uygulamalar için; 

Android 
m
obil uygulamayı indirmek için devam eden linke tıklayınız.. Click the ongoing link to download the Android mobile application. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
Apple  mobil uygulamayı indirmek için devam eden linke tıklayınız.. Click the ongoing link to download the Apple mobile application. https://apps.apple.com/tr/app/moodle/id633359593?l=tr

General rules of training
1. The lead auditor training should complete between five and twenty days, at the end of the twentieth day the training will automatically close.
2. Basic and internal auditor training should complete between five and ten days, at the end of the tenth day the training will be closed automatically.
3. In order to continue the training according to the order of flow, each subject and exercise has been placed as a prerequisite for completing the previous topic or exercise. You cannot enter the subject that continues without completing the first exercise, and the continuing exercise without completing the ongoing topic.
4. After the most recent exercise in the training has been completed, you can take the exam at any time without a password.

Access to training
You can access training with a computer, tablet or mobile phone from anywhere with internet. For mobile applications;

Click the ongoing link to download the Android mobile application .Click the ongoing link to download the Android mobile application. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobil to

Click the ongoing link to download the Apple mobile application . Click the ongoing link to download the Apple mobile application. https://apps.apple.com/tr/app/moodle/id633359593?l=t is

Feedback-Geri bildirim

If you find any mistake in the exercises, if you think the questions or answers are wrong, send emqilan e-mail to info@sisibel.com by explaining the exercise name, code, question number and error.

Alıştırmalarda herhangi bir hata bulursanız, soruların veya cevapların yanlış olduğunu düşünüyorsanız, alıştırma adını, kodunu, soru numarasını ve hatayı açıklayarak
info@sisibel.com adresine bir e-posta gönderin.

Example error notification: ISO 22000: 2018 Food Safety Management System Training-Lead, 2. Terms and definition, Practice 2 Terminology (Pre Exercise) Quiz, Question 1 Problem: the answer (a) is wrong, the correct answer is b.

Örnek hata bildirimi: ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Lideri, 2. Terimler ve tanım, Uygulama 2 Terminoloji (Egzersiz Öncesi) Sınav, Soru 1 Sorun: Cevap (a) yanlış, doğru cevap b.

cc

If you find any mistake in the books, send an e-mail to info@sisibel.com by explaining the books name, code, question number and error.

Kitaplarda herhangi bir hata bulursanız, kitap adını, kodunu, soru numarasını ve hatayı açıklayarak info@sisibel.com adresine bir e-posta gönderin.

Example error notification: ISO 22000: 2018 Food Safety Management System Training-Lead, 2. Terms and definition, Page 3 3.20 food chain  Problem: the sentences are wrong, the correct answer is ...........
Örnek hata bildirimi: ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Lideri, 2. Terimler ve tanım, 3.20 gıda zinciri Sorun: cümleler yanlış, doğru cevap ...........

We wish you luck.