Mobile Application-Mobil Uygulama

bbbbAndroid mobil uygulamayı indirmek için devam eden linke tıklayınız.. Click the ongoing link to download the Android mobile application. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
Apple  mobil uygulamayı indirmek için devam eden linke tıklayınız.. Click the ongoing link to download the Apple mobile application. https://apps.apple.com/tr/app/moodle/id633359593?l=trFeedback-Geri bildirim

If you find any mistake in the exercises, if you think the questions or answers are wrong, send emqilan e-mail to info@sisibel.com by explaining the exercise name, code, question number and error.

Alıştırmalarda herhangi bir hata bulursanız, soruların veya cevapların yanlış olduğunu düşünüyorsanız, alıştırma adını, kodunu, soru numarasını ve hatayı açıklayarak
info@sisibel.com adresine bir e-posta gönderin.

Example error notification: ISO 22000: 2018 Food Safety Management System Training-Lead, 2. Terms and definition, Practice 2 Terminology (Pre Exercise) Quiz, Question 1 Problem: the answer (a) is wrong, the correct answer is b.

Örnek hata bildirimi: ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Lideri, 2. Terimler ve tanım, Uygulama 2 Terminoloji (Egzersiz Öncesi) Sınav, Soru 1 Sorun: Cevap (a) yanlış, doğru cevap b.

cc

If you find any mistake in the books, send an e-mail to info@sisibel.com by explaining the books name, code, question number and error.

Kitaplarda herhangi bir hata bulursanız, kitap adını, kodunu, soru numarasını ve hatayı açıklayarak info@sisibel.com adresine bir e-posta gönderin.

Example error notification: ISO 22000: 2018 Food Safety Management System Training-Lead, 2. Terms and definition, Page 3 3.20 food chain  Problem: the sentences are wrong, the correct answer is ...........
Örnek hata bildirimi: ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Lideri, 2. Terimler ve tanım, 3.20 gıda zinciri Sorun: cümleler yanlış, doğru cevap ...........

Sınava nasıl girebilirim?- How can I take the exam?
eaKursumu tamamladım sınava girmek istiyorum, sınava nasıl girebilirim? 

Yapmanız gereken: İsim soy isminiz, tamamladığınız kurs bilgisi ve sınava katılmak istediğiniz tarih ve saati (16.03.2020 saat:14:20) info@sisibel.com adresine mail yollayınız. Eğitim kayıtlarınız incelendikten sonra sınava girip giremeyeceğiniz hakkında bilgi verilecektir.  İyi şanlar

How can I take the exam?
I completed my course, I want to take the exam, how can I take the exam?

All you have to do is: Name your surname, course id you completed and the date and time you want to take the exam (16.03.2020 at 14:20). E-mail to info@sisibel.com After your training logs are looked at, you will be informed about whether you can take the exam.
We wish you luck.