Mobil Uygulama:

Cep telefonu, tablet ve benzeri mobil cihazlarınızla eğitime katılabilirsiniz.

Aşağıdaki linklerden kullandığınız cihazın işletim sisteminin mobil uygulamasını indirebilirsiniz.
- Android mobil uygulama https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
- Apple mobil uygulama https://apps.apple.com/tr/app/moodle/id633359593?l=tr

Eğitim Genel Kuralları:
-Baş denetçi eğitimleri beş ile yirmi gün arasında tamamlanmalıdır, yirminci günün sonunda eğitim otomatik olarak kapanacaktır.
-Temel ve iç denetçi eğitimleri beş ile on gün arasında tamamlanmalıdır, onuncu günün sonunda eğitim otomatik olarak kapanacaktır.
- Eğitime, akış sırasına göre devam edilebilmesi için önceki konu veya alıştırmanın tamamlanması bir sonraki konu veya alıştırma için ön koşul olarak tanımlanmıştır, ilk konu tamamlanmadan devam eden konuya geçiş yapılamaz.
-Eğitimde bulunan en son alıştırma veya konu tamamlandıktan sonra "sınava" şifresiz giriş yapılabilir.

Geri Bildirim:
Alıştırmalarda herhangi bir hata bulursanız, soruların veya cevapların yanlış olduğunu düşünüyorsanız, alıştırma adını, kodunu, soru numarasını ve hatayı açıklayarak info@sisbel.com adresine bir e-posta gönderin.

 
 

Mobile Application:
You can attend the training with your mobile phone, tablet, and similar mobile devices.
You can download the mobile application of the operating system of the device you are using from the links below;
- Android mobile app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
- Apple mobile application https://apps.apple.com/tr/app/moodle/id633359593?l=tr

Training General Rules:
- Lead auditor training must be completed between five and twenty days, at the end of the twentieth day the training will be closed automatically.
-The basic and internal auditor training must be completed between five and ten days, the training will automatically close at the end of the tenth day.
- Completion of the previous subject or exercise is defined as a prerequisite for the next subject or exercise in order to continue the training in the flow order.
-After completing the last exercise or topic in training, you can enter the "exam" without a password.

Feedback:
If you find any mistakes in the exercises, if you think the questions or answers are wrong, send an email to info@sisbel.com explaining the exercise name, code, question number, and error.